form drag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form drag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form drag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form drag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • form drag

    * kỹ thuật

    lực cản do hình dạng

    cơ khí & công trình:

    sức cản của hình