formosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • formosa

    Similar:

    taiwan: an island in southeastern Asia 100 miles off the coast of mainland China in the South China Sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).