form line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • form line

  * kỹ thuật

  đường bao

  đường biểu diễn địa hình

  đường bình độ

  đường đồng mức