formwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formwork.

Từ điển Anh Việt

 • formwork

  * danh từ

  ván khuôn (bê tông)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • formwork

  * kỹ thuật

  cốp pha

  cốp-pha

  ván khuôn

  xây dựng:

  côtpha

  khuôn bêtông