formwork for reinforced concrete stairs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formwork for reinforced concrete stairs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formwork for reinforced concrete stairs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formwork for reinforced concrete stairs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • formwork for reinforced concrete stairs

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ván khuôn cầu thang bê tông cốt thép