forme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forme.

Từ điển Anh Việt

 • forme

  /fɔ:m/

  * danh từ

  (ngành in) khuôn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • forme

  * kỹ thuật

  bản in

  hình thể

  khuôn

  khuôn in