formulae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formulae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formulae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formulae.

Từ điển Anh Việt

 • formulae

  /'fɔ:mjulə/

  * danh từ, số nhiều formulas, formulae

  thể thức, cách thức

  công thức

  a mathematical formula: công thức toán

  a chemical formula: công thức hoá học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • formulae

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  công thức