dip tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dip tube

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống nhúng