diphenyl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diphenyl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diphenyl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diphenyl.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • diphenyl

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  C6H5-C6H5

  điphehyl

  điphenyl