diplogen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diplogen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diplogen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diplogen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • diplogen

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hiđro nặng