diplex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diplex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diplex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diplex.

Từ điển Anh Việt

 • diplex

  * tính từ

  cho phép tiếp nhận và truyền hai tín hiệu viễn thông theo cùng một hướng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • diplex

  * kỹ thuật

  cặp đôi

  điện lạnh:

  hai kênh

  song kênh

  song lộ

  song tín