dip ed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip ed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip ed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip ed.

Từ điển Anh Việt

  • dip ed

    * (viết tắt)

    Bằng cấp về sư phạm (Diploma in Education)