dipyre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipyre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipyre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipyre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dipyre

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đipia