diphasic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diphasic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diphasic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diphasic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • diphasic

    * kỹ thuật

    hai pha

    hóa học & vật liệu:

    hai tướng