dipus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dipus

  * kỹ thuật

  y học:

  quái thai đôi hai chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dipus

  type genus of the Dipodidae; typical jerboas having three toes on each hind foot

  Synonyms: genus Dipus