dipso nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipso nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipso giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipso.

Từ điển Anh Việt

  • dipso

    * danh từ

    (thông tục) xem dipsomania