dipsomaniac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipsomaniac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipsomaniac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipsomaniac.

Từ điển Anh Việt

 • dipsomaniac

  /,dipsou'meiniæk/

  * tính từ

  khát rượu

  * danh từ

  người khát rượu

Từ điển Anh Anh - Wordnet