boozer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boozer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boozer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boozer.

Từ điển Anh Việt

  • boozer

    * danh từ

    người uống nhiều rượu

    quán nhậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet