lush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lush.

Từ điển Anh Việt

 • lush

  /lʌʃ/

  * tính từ

  tươi tốt, sum sê

  căng nhựa (cỏ cây)

  * danh từ

  (từ lóng) rượu

  * ngoại động từ

  (từ lóng) mời rượu, đổ rượu, chuốc rượu

  * nội động từ

  (từ lóng) uống rượu, nốc rượu, chè chén

Từ điển Anh Anh - Wordnet