lushy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lushy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lushy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lushy.

Từ điển Anh Việt

 • lushy

  /'lʌʃi/

  * danh từ

  tính dâm dật, tính dâm đãng, tính ham nhục dục, thú tính

  lòng tham, sự ham muốn, sự thèm khát

  lushy of gold: lòng tham vàng, lòng tham tiền bạc

  lushy of honours: sự thèm khát danh vọng