dip mold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip mold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip mold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip mold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dip mold

    * kỹ thuật

    khuôn đúc hoa văn