dipnoan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipnoan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipnoan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipnoan.

Từ điển Anh Việt

  • dipnoan

    /'dipnouən/

    * danh từ

    cá phổi