dip pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dip pipe

    * kỹ thuật

    ống chìm

    hóa học & vật liệu:

    ống xiphông ngược