dipping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dipping

  * kinh tế

  sự ngâm

  sự phết

  * kỹ thuật

  độ nghiêng

  ngâm

  nhúng

  sự cắm

  sự ngâm

  sự nhúng

  sự nhúng chìm

  sự nhúng giấy

  sự thấm nước

  tẩm

  cơ khí & công trình:

  sự chúc xuống