dipulse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipulse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipulse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipulse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dipulse

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    xung nhị phân