dippy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dippy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dippy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dippy.

Từ điển Anh Việt

  • dippy

    /'dipi/

    * tính từ

    gan, hâm hâm