dip trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dip trap

    * kỹ thuật

    ống xiphông

    hóa học & vật liệu:

    ống nhúng