dip pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dip pole

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cực kinh tuyến từ

    cực từ khuynh