dip stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip stick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dip stick

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  cái chỉ mức dầu

  hóa học & vật liệu:

  que đo dầu

  xây dựng:

  thước thăm (dầu nước)

  toán & tin:

  thước thăm (dầu, nước)