blank space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blank space

  * kinh tế

  chỗ chừa trống

  khoảng trống

  * kỹ thuật

  khoảng trắng

  khoảng trống

  rỗng

  trống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blank space

  Similar:

  space: a blank area

  write your name in the space provided

  Synonyms: place