blanker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blanker

  * kỹ thuật

  khuôn

  khuôn rèn thô

  rãnh cán

  rãnh dập thô