blanking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanking.

Từ điển Anh Việt

 • blanking

  (Tech) xóa (d)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blanking

  * kỹ thuật

  bán thành phẩm

  dùi

  khuôn

  phôi

  sự cắt

  sự chắn

  sự dập

  sự khóa

  sự khóa tia

  sự triệt

  sự xóa chùm

  toán & tin:

  làm trống

  sự làm cho trống

  tắt tín hiệu

  điện tử & viễn thông:

  sự xóa