blank coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank coil

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cuộn lõi