blank tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank tape.

Từ điển Anh Việt

 • blank tape

  (Tech) băng trống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blank tape

  * kỹ thuật

  băng trắng

  toán & tin:

  băng sạch

  băng trống