blank test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blank test

  * kỹ thuật

  phép thử dò

  phép thử mò

  hóa học & vật liệu:

  phép thử độ

  phép thử mở