blank tear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank tear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank tear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank tear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blank tear

    * kỹ thuật

    vết xước phôi mẫu