blank door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank door.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blank door

  * kỹ thuật

  cửa giả

  xây dựng:

  cửa bịt

  cửa giả (trang trí)

  cửa giả trang trí

  cửa thường đóng