blank line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blank line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blank line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blank line.

Từ điển Anh Việt

 • blank line

  (Tech) dòng trống, hàng trống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blank line

  * kỹ thuật

  dòng trống

  toán & tin:

  dòng trắng