blanketing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanketing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanketing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanketing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blanketing

  * kỹ thuật

  lớp phủ

  sự phủ

  vật liệu phủ

  hóa học & vật liệu:

  sự làm cho trơ

  sự tạo lớp phủ