blanket gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blanket gas

  * kỹ thuật

  vật lý:

  khí bảo vệ

  khí che chắn

  hóa học & vật liệu:

  khí che phủ