blanket commitment request nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket commitment request nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket commitment request giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket commitment request.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket commitment request

    * kinh tế

    yêu cầu chi chung một lần

    yêu cầu trả trọn