blanket grouting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket grouting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket grouting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket grouting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blanket grouting

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự phụt diện

  cơ khí & công trình:

  sự phụt rải thảm

  thảm phụt chống thấm