blanket contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanket contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanket contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanket contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanket contract

    * kinh tế

    hợp đồng trọn gói (giữa công ty quảng cáo và người môi giới)