black spleenwort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black spleenwort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black spleenwort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black spleenwort.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black spleenwort

    spleenwort of Europe and Africa and Asia having pinnate fronds and yielding an astringent

    Synonyms: Asplenium adiantum-nigrum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).