blacking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blacking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blacking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blacking.

Từ điển Anh Việt

 • blacking

  /'blækiɳ/

  * danh từ

  xi đen (đánh giày); xi (đánh giày)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blacking

  * kinh tế

  không bốc dỡ

  tẩy chay

Từ điển Anh Anh - Wordnet