blacking brush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blacking brush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blacking brush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blacking brush.

Từ điển Anh Việt

  • blacking brush

    /'blækiɳbrʌʃ/

    * danh từ

    bàn chải đánh giày