blackish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackish.

Từ điển Anh Việt

 • blackish

  /'blækiʃ/

  * tính từ

  hơi đen, đen đen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blackish

  of something that is somewhat black

  blackish clouds