black-tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black-tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black-tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black-tie.

Từ điển Anh Việt

 • black-tie

  xem black tie

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • black-tie

  Similar:

  semiformal: moderately formal; requiring a dinner jacket

  he wore semiformal attire

  a black-tie dinner

  Synonyms: semi-formal