semiformal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semiformal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semiformal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semiformal.

Từ điển Anh Việt

 • semiformal

  * tính từ

  bán chính thức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • semiformal

  moderately formal; requiring a dinner jacket

  he wore semiformal attire

  a black-tie dinner

  Synonyms: semi-formal, black-tie