black ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black ice.

Từ điển Anh Việt

  • black ice

    * danh từ

    lớp băng phủ mặt đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black ice

    a thin coating of ice (as from freezing mist) on a road or sidewalk; nearly invisible but very hazardous